Hotel Surrounding

>About Us>

Guangzhou Oriental Resort, at the west foot of Baiyun Mountain, by Dajinzhong Lake, at the opposite of Baiyun International Conference Center; near the Guangzhou New Gymnasium, close to the bus station “BAI YUN GUO JI HUI YI ZHONG XIN”.Distance to Guangzhou Railway Station is about 7km. To the station, it takes about 15 minutes by taxi. Also you can take the No.850 bus to the station.Distance to Guangzhou Eastern Railway Station is about 10km. To the station, it takes about 30 minutes by taxi. Also you can take the No.245 bus and switching to No.263 bus to get there.Distance to Guangzhou Baiyun Airport is about 26km. To the airport, it takes about 35 minutes by taxi (RMB150). Also you can take the Airport Express (Line 4 or Short Line 8) to Guangyuan Bus Station, and then take taxi (8mins, RMB15) or No.265/805 bus to the station “BAI YUN GUO JI HUI YI ZHONG XIN”.

  • Attractions

  • Dining

  • Shopping

  • Leisure

  • Baiyun Mountain

  • Yunxi Zoology Garden